Минчо Јорданов Генерален спонзор на клубот и
член на бордот на директори на АД Макстил
Томе Треневски Претседател на клубот
Ристо Чокрев Потпретседател на клубот
Филип Христов Директор
Левче Китевски Член
Крсто Петрушевски Член